TYCOON SERVICESOnline

Internet is het primaire orientatie middel

Er vindt een verschuiving plaats van oriƫntatiebronnen. Ten opzichte van de voorgaande jaren is er sprake van een continue, niet-lineaire toename van internet als oriƫntatiebron voor (financiele) producten. Daarnaast worden er steeds meer producten afgesloten via internet. Dit heeft invloed op de urgentie van het 'converteerbaar' houden van de websites.

Marketingprocessen worden ROI-processen

Alles wat we online uitegeven om leads te genereren is meetbaar. Op deze manier is bij de online inspanningen eenvoudiger de ROI te berekenen en te berekenen wat wel werkt en wat (nog) niet. De meetbaarheid garandeert een optimale inzet van uw schaarse middelen (geld en mensen)